Rapoarte curente si rapoarte periodice

                                                                                   

 


Raport privind modificarea conducerii

Raport trimestrial T3 2023

Macheta Mecanica Codlea 2023

Raport semestrial S1 2023

Comunicat privind plata dividendelor 2022

Raport trimestrial T1 2023

Raport cu privire la opinia cu rezerve a auditorului financiar

Raportul cu privire la solicitarea de convocare AGOA

Raport anual 2022

Raport curent imprumut

Calendar Financiar 2023

Raportul Trimestrial III 2022

Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.09.2022

Situatia cladirilor 30.09.2022

Situatia terenurilor 30.09.2022

Raport curent mandate Director

Raport curent Contract imprumut

Raport semestrial S1 2022

Comunicat privind disponibilitatea raportului semestrial 2022

Comunicat privind plata dividendelor aferente anului 2021

Raport curent completare hotarare AGOA

Raportul trimestrial I 2022

Comunicat privind disponibilitatea raportul anual 2021

Raportul Anual 2021

Calendar Financiar 2022

Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial T3-2021

Raport trimestrial Trim. III 2021

Raportari Financiare intocmite la 30.09.2021

Situatia cladirilor 30.09.2021

Situatia terenurilor 30.09.2021

RAPORT CURENT Numire Director

RAPORT CURENT Demisie Director

RAPORT CURENT Cod LEI

Comunicat privind disponibilitatea Raportului semestrial 2021

Raport semestrial 2021

Raportari financiare semestriale

RAPORT CURENT Demisie Administrator Unic 06.05.2021

Raport trimestrul I 2021

Comunicat privind disponibilitate raport trimestrul I 2021

Raport anual 2020

Raport curent calendar financiar 2021

Raport curent 21 decembrie 2020

Raport trimestrul III 2020
Anexa Cladiri 30.09.2020
Anexa Terenuri 30.09.2020

Comunicat privind disponibilitate raport trim.III 2020

RAPORT CURENT Solicitare completare Ordine de Zi

RAPORT CURENT Demisie Administrator Unic

Raport curent curent - Convocare AGOA 09 noiembrie 2020

Raport semestrial 2020
Raport semestrial 2020 Mecanica Codlea SA 30.06.2019
Bilant Mecanica Codlea SA 30.06.2020


Comunicat privind disponibilitatea raportului semestrial la 30.06.2020


Comunicat privind plata dividendelor aferente anului 2019

Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial - trimestrul I 2020


Raport trimestrial - trimestrul I 2020


Comunicat privind disponibilitatea Raportului anual 2019


Raport anual 2019

Raport anual 2019
Raport litigii Mecanica Codlea 31.12.2019
Situatii financiare 2019


Raport starea de urgenta instituita prin Decretul 195/16.03.2020


Comunicat privind organizarea unei intalniri cu investitorii si analistii financiari


Raport trimestrul III 2019


Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial la 30.09.2019


Raport curent BVB-ASF reziliere contract 2019


Raport semestrial 2019

Raport semestrial 2019 Mecanica Codlea SA 30.06.2019
Bilant Mecanica Codlea SA 30.06.2019


Comunicat privind disponibilitatea raportului semestrial la 30.06.2019


Comunicat cu privire la plata dividendelor pentru 2018


Raport Trimestrul I 2019


Comunicat disponibilitate Raport Trimestrul I 2019


Raport anual 2018

Comunicat disponibilitate raport anual 2018

Raport curent A.G.O.A. aprilie 2019

Raport curent 12.12.2018

Raport curent privind Inregistrarea diminuarii capitalului social in Certificatul de Inregistrare a Instrumentelor Financiare emis de ASF Bucuresti

CIVM MECANICA CODLEA


Raport centralizand comunicatele transmise in datele de 17.10.2018, 19.10.2018 si 31.10.2018, cu privire la restituirea catre actionari a sumelor rezultate din reducerea capitalului social


Raport completari - privind restituirea catre actionari a sumelor rezultate din reducerea capitalului social 2018 Mecanica Codlea SA

RAPORT trimestrul III 2018 Mecanica Codlea SA


Raport privind reducerea capitalului social 2018 Mecanica Codlea SA
Raport mentiuni suplimentare privind reducerea capitalului social 2018 Mecanica Codlea SA

Raport semestrial 2018

Raport semestrial 2018 Mecanica Codlea SA 30.06.2018
Bilant Mecanica Codlea SA 30.06.2018


Raport semestrial 2017

Bilant Mecanica Codlea SA 30.06.2017

Note explicative 2017 sem I

Raport semestrial I 2017


Raport Curent 05.04.2016

RAPORT CURENT ASF ASOCIERE

RAPORT CURENT ASF CONVENTIE

RAPORT CURENT ASF DECIZIE CTR. V-C incetare