Guvernanta Corporativa

 

 

- Actul Constitutiv al societatii

- CV-ul administratorului unic

- Rapoarte curente si rapoarte periodice

- Informatii financiare periodice

- Adunari Generale ale Actionarilor

- Informatii legate de plata dividendelor

- Informatii legate de evenimente corporative (proiecte de fuziune/divizare) - nu este cazul -

- Persoana de contact in relatia cu actionarii si potentialii investitori